Головна> Безоплатна первинна правнича допомога
strelka Головна

Безоплатна первинна правнича допомога

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон), безоплатна первинна правнича допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи та обов’язки, порядок їх реалізації та виконання, відновлення прав у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до частини другої статті 7 Закону Держмистецтв як суб’єкт надання безоплатної первинної правничої допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правничих послуг:

1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації.

Звернення про надання одного з видів правничих послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції. Звернення про надання одного з видів правничих послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються ними особисто чи їх законними представниками, патронатними вихователями.

Якщо органом, який отримав звернення про надання безоплатної первинної правничої допомоги буде встановлено, що питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції цього органу, таке звернення направляється протягом п’яти календарних днів до відповідного органу (до компетенції якого відноситься порушене у зверненні питання), про що повідомляється особа, яка подала звернення.

Головною ідентифікуючою ознакою звернення щодо надання первинної правничої допомоги є суть звернення – прохання надати особі одну або декілька правничих послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону.

Для отримання безоплатної первинної правничої допомоги Держмистецтв необхідно заповнити заяву та надіслати її на електронну адресу: [email protected] або поштову адресу: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

Проведення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правничої допомоги у Держмистецтв здійснюється відповідно до графіку прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, затвердженого Наказом Держмистецтв від 25 грудня 2023 року № 58.

Особи, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, яка полягає у захисті; здійсненні представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складенні документів процесуального характеру можуть її отримати у центрі з надання безоплатної правничої допомоги та у адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, звернувшись за адресами зазначеними на сайті legalaid.gov.ua

З метою отримання безоплатної вторинної правничої допомоги Ви можете зателефонувати до контакт-центру за безкоштовним телефоном 0 800 213 103