Головна> Акти та матеріали
strelka Головна

Запобігання проявам корупції

Нормативно-правові акти та методичні матеріали


 • Рішення НАЗК «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»
 • Рішення НАЗК «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»
 • Рішення НАЗК «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»
 • Рішення НАЗК «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 • Рішення НАЗК «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»
 • Рішення НАЗК «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 • Рішення НАЗК «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»»
 • Наказ НАЗК «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції»