Головна> Всі новини> Конкурс на здобуття премії імені М.В. Гоголя 2024 року
strelka Всі новини
 

Конкурс на здобуття премії імені М.В. Гоголя 2024 року

30.10.2023

prosm

2997

літературна премія премії премія Гоголя

30.10.2023

prosm

2997

літературна премія премії премія Гоголя

Поділитися
сторінкою:

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуття премії імені М.В. Гоголя 2024 року

Премія імені М.В. Гоголя присуджується щорічно до дня народження письменника — 01 квітня громадянам України на конкурсних засадах за найкращі літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.

Грошова винагорода до премії виплачується у розмірі двадцять тисяч гривень.

На здобуття премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття премії.

На здобуття премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Пропозиції щодо претендентів подаються до Держмистецтв творчими спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами, громадськими організаціями у сфері літератури, а також окремими авторами (далі – суб’єктами подання).

На здобуття премії з 01 листопада 2023 року до 01 лютого 2024 року до Держмистецтв подаються наступні документи в паперовому та електронному вигляді:

  • клопотання щодо присудження премії у довільній формі;
  • стисла характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);
  • творча характеристика претендента, що надається суб’єктом подання на здобуття премії;
  • письмова згода претендента (претендентів) на висування його (їх) твору на здобуття премії;
  • копії документа, що посвідчує особу претендента, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;
  • ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературно-мистецький твір та рецензії (за наявності);
  • письмова згода претендента  на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

У разі, якщо претендентом є колектив авторів, то до вказаних вище документів також додаються:

  • копії документів, що посвідчують особи претендентів, та реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • письмова згода від всіх претендентів на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До клопотання можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним вище, клопотання не розглядається.

Інформацію щодо кандидатів необхідно подавати за адресою: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Телефон для довідок: 044-202-13-90, адреса електронної пошти: [email protected]

Відповідальні особи – начальник відділу Копиця Олена Миколаївна, головний спеціаліст Комендант Альона Анатоліївна.

Положення про премію імені М.В. Гоголя

strelka Попередня новина

Оголошуємо ім’я лауреата премії імені В.С. Косенка у 2023 році

косенко лауреат премії музична премія

25.10.2023

prosm

704

Наступна новина strelka

Конкурс на здобуття премії імені Олеся Гончара 2024 року

літературна премія премія премія Гончара

30.10.2023

prosm

3050