Головна> Всі новини> Конкурс на здобуття премії імені М. В. Лисенка у 2024 році
strelka Всі новини
 

Конкурс на здобуття премії імені М. В. Лисенка у 2024 році

01.12.2023

prosm

1922

Микола Лисенко музична премія

01.12.2023

prosm

1922

Микола Лисенко музична премія

Поділитися
сторінкою:

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує з 01 грудня 2023 року конкурс на здобуття премії імені М. В. Лисенка у 2024 році

Премія імені М. В. Лисенка присуджується громадянам України на конкурсних засадах за видатні досягнення у сфері музичного мистецтва та мистецтвознавства.

Грошова винагорода до премії у розмірі 20 тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Премія присуджується за такими напрямами:

 • за видатні досягнення у професійній композиторській творчості;
 • за видатні досягнення у професійному виконавському мистецтві;
 • за видатні досягнення в музикознавстві.

Премією відзначаються:

 • професійні композитори – автори музичних творів (оперних, балетних, симфонічних, кантатно-ораторіальних, вокально-хорових, камерно-інструментальних тощо);
 • окремі професійні виконавці з концертними програмами;
 • автори музикознавчих праць (наукових, просвітницько-популяризаторських, музично-критичних тощо).

Музичні твори, концертні програми, музикознавчі праці, автори яких висуваються на здобуття премії, повинні бути виконані (надруковані, опубліковані в завершеному вигляді, записані аудіо-, відео-, СD) протягом останніх п’яти років до року присудження премії, але не пізніше ніж за три місяці до їх висунення на здобуття премії.

На здобуття премії не висуваються музичні твори, концертні програми, музикознавчі праці, які були відзначені премією або іншими преміями, державними нагородами.

Повторно премія може присуджуватися претенденту за наявності нових визначних досягнень у сфері музичного мистецтва та музикознавства, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження премії.

Премія не присуджується посмертно.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, концертними організаціями, мистецькими колективами.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники творчих спілок, вищих навчальних закладів культури і мистецтва, концертних установ, мистецьких колективів, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.

На здобуття премії до Державного агентства України з  питань мистецтв та мистецької освіти (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, [email protected]) подаються:

 • клопотання про присудження премії за зразком, наведеним у додатку до Положення про премію;
 • письмова згода претендента на висунення його твору на здобуття премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;
 • творча характеристика претендента за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;
 • копія документа, що посвідчує особу претендента, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
 • копії документів про освіту;
 • партитура твору (творів) із зазначенням року створення та оприлюднення;
 • аудіо/відеозаписи твору (творів), поданого на здобуття премії;
 • ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір (твори) та рецензії (за наявності).

Прийом документів відбувається з 01 грудня 2023 року по 01 лютого 2024 року (включно).

У разі невідповідності поданих документів вищезазначеним вимогам, а також  якщо їх подано після закінчення встановленого строку, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення недоліків документи може бути подано до Держмистецтв повторно до 01 лютого 2024 року.

Контактна особа: Гліб Генсіцький, тел. (044) 202-13-90; пошта [email protected]

Положення про премію імені М. В. Лисенка

strelka Попередня новина

Конкурс на здобуття премії імені Леся Курбаса у 2024 році

Лесь Курбас премія театральна премія

28.11.2023

prosm

1218

Наступна новина strelka

Обрано лауреата премії імені М. Г. Дерегуса у 2023 році

лауреат премії мистецька премія премія Дерегуса

05.12.2023

prosm

366