Головна> Мистецька освіта> Концепція розвитку інклюзивної освіти
strelka Мистецька освіта

Інклюзивна мистецька освіта

У 2020 році наказом МКМС від 27.01.2020 № 339 була затверджена Концепція інклюзивної мистецької освіти, також було затверджено План заходів з реалізації Концепції інклюзивної мистецької освіти.

Основними принципами Концепції є:

  • дитиноцентризм, людиноцентризм, індивідуальний вибір освітніх траєкторій, форм та методів навчання з урахуванням інтересів учня;
  • протидія всім формам дискримінації та ксенофобії;
  • варіативність освітніх програм у мистецьких школах та коледжах, які враховують можливості навчання за ними осіб з особливими потребами;
  • безперешкодний доступ, розумне пристосування та універсальний дизайн мистецько-освітніх закладів;
  • активне включення до освітнього процесу всіх його учасників на засадах педагогіки партнерства, створення умов для співтворчості;
  • інституційне партнерство між мистецькими школами і коледжами, інклюзивно-ресурсними центрами та спеціальними корекційними школами.

На реалізацію положень Концепції інклюзивної мистецької освіти у 2020-2021 рр. Міністерство культури та інформаційної політики разом з Держмистецтв реалізували І та ІІ етапи пілотного проекту “Мистецька освіта без обмежень”. У 2022 році запланована реалізація ІІІ етапу цього проекту.

Методичні матеріали