Головна> Всі новини> Премія за видатні досягнення у сфері музичного мистецтва та мистецтвознавства
strelka Всі новини
 

Премія за видатні досягнення у сфері музичного мистецтва та мистецтвознавства

01.12.2021

prosm

690

Лисенко митці музика премія

01.12.2021

prosm

690

Лисенко митці музика премія

Поділитися
сторінкою:

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуття премії імені М. В. Лисенка у 2022 році

Премія присуджується громадянам України за видатні досягнення у сфері музичного мистецтва та мистецтвознавства на конкурсних засадах.
Грошова винагорода до премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Премія присуджується за такими напрямами:
– за видатні досягнення у професійній композиторській творчості;
– за видатні досягнення у професійному виконавському мистецтві;
– за видатні досягнення в музикознавстві.

Премією відзначаються:
– професійні композитори – автори музичних творів (оперних, балетних, симфонічних, кантатно-ораторіальних, вокально-хорових, камерно-інструментальних тощо);
окремі професійні виконавці з концертними програмами;
– автори музикознавчих праць (наукових, просвітницько-популяризаторських, музично-критичних тощо).

Музичні твори, концертні програми, музикознавчі праці, автори (далі – претенденти) яких висуваються на здобуття премії, повинні бути виконані (надруковані, опубліковані в завершеному вигляді, записані аудіо-, відео-, СD) протягом останніх п’яти років до року присудження премії, але не пізніше ніж за три місяці до їх висунення на здобуття премії.

На здобуття премії не висуваються музичні твори, концертні програми, музикознавчі праці, які були відзначені премією або іншими преміями, державними нагородами.
Повторно премія може присуджуватися претенденту за наявності нових визначних досягнень у сфері музичного мистецтва та музикознавства, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження премії.
Премія не присуджується посмертно.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, концертними організаціями, мистецькими колективами.
За достовірність поданої інформації відповідають керівники творчих спілок, вищих навчальних закладів культури і мистецтва, концертних установ, мистецьких колективів, які подали клопотання щодо претендента на здобуття премії, та претенденти.

На здобуття премії подаються:

  • клопотання про присудження премії за зразком, наведеним у додатку до Положення про премію;
  • письмова згода претендента на висунення його твору на здобуття премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;
  • творча характеристика претендента за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;
  • копія документа, що посвідчує особу претендента, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
  • копії документів про освіту;
  • партитура твору (творів) із зазначенням року створення та оприлюднення;
  • аудіо/відеозаписи твору (творів), поданого на здобуття премії;
  • ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір (твори) та рецензії (за наявності)

Оригінали документів необхідно подати до 01 лютого 2022 року (включно) до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001).

У разі невідповідності поданих документів вищезазначеним вимогам, а також  якщо їх подано після закінчення встановленого строку,  такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення недоліків документи може бути подано до Держмистецтв повторно до 01 лютого 2022 року.
Контактна особа: Гліб Генсіцький (044) 202-13-90; [email protected]

Положення про премію імені М. В. Лисенка

 

strelka Попередня новина

Громадське обговорення двох проектів професійних стандартів

громадське обговорення мистецька освіта професійні стандарти

01.12.2021

prosm

513

Наступна новина strelka

Про вищу освіту для розвитку креативних індустрій

Галина Григоренко мистецька освіта Ольга Россошанська освіта форум

01.12.2021

prosm

128