Головна> Всі новини> Конкурс на здобуття премії імені Катерини Білокур
strelka Всі новини
 

Конкурс на здобуття премії імені Катерини Білокур

10.09.2022

prosm

1566

народне мистецтво премія премія Білокур

10.09.2022

prosm

1566

народне мистецтво премія премія Білокур

Поділитися
сторінкою:

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуття премії імені Катерини Білокур за 2022 рік

Премія присуджується щорічно до дня народження Катерини Білокур — 07 грудня майстрам народного мистецтва за твір (цикл творів), що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю.

Претендувати на Премію може твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття Премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

Відбір творчих робіт претендентів на здобуття Премії здійснюється за такими критеріями:

 • володіння художніми техніками народного (декоративно-прикладного)
  мистецтва;
 • використання у декоративному живописі технік та технологій, художньо-
  мистецьких прийомів на високому мистецькому рівні;
 • участь у всеукраїнських, міжнародних виставках народного, декоративно-
  прикладного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо;
 • участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації національного
  мистецтва.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться інститутами громадянського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
навчальними закладами сфери культури і мистецтва.

На здобуття Премії подаються наступні документи в електронному або паперовому вигляді:

 • клопотання про присудження Премії у довільній формі;
 • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число,
  місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту,
  трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер
  телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом
  керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;
 • репродукції твору (циклу творів) у вигляді фотографій, слайдів, СD-дисків;
 • рецензії на творчість майстра та представлений твір (цикл творів) із зазначенням дати його створення та оприлюднення;
 • ксерокопії відгуків у мистецтвознавчій літературі та засобах масової інформації;
 • копія документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • письмова згода претендента на висування його твору (циклу творів) на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних».

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним вище, а також якщо їх подано після закінчення встановленого терміну, такі документи розгляду не підлягають та повертаються на запит претендента на здобуття Премії.

Прийом документів здійснюється з 10 вересня до 1 листопада 2022 року на e-mail: [email protected] або ж за адресою: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Контактна особа: Ніна Бєлоусова, (044) 202-13-90.

Положення про премію імені Катерини Білокур

strelka Попередня новина

Список претендентів на здобуття премії імені Григорія Кочура у 2022 році

Григорій Кочур літературна премія переклад премія

08.09.2022

prosm

467

Наступна новина strelka

Конкурс на здобуття премії імені М.Г. Дерегуса

образотворче мистецтво премія премія Дерегуса

12.09.2022

prosm

2101