Головна> Всі новини> Публічна заява комітету з присудження премії імені В. С. Косенка
strelka Всі новини
 

Публічна заява комітету з присудження премії імені В. С. Косенка

30.11.2021

prosm

741

косенко митці музика премія

30.11.2021

prosm

741

косенко митці музика премія

Поділитися
сторінкою:

Премія імені Віктора Косенка — галузева премія, що присуджується за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва.

У 2020 році було сформовано склад комітету, що працює й досі. Його учасники та учасниці ще на початку своєї роботи сформулювали деякі оновлені критерії оцінювання творів, висунутих на присудження премії. Цей підхід було вдало застосовано при оцінюванні заявок за 2020 рік, тому у 2021 році було схвалено його подальше використання.
Далі наведено лаконічні формулювання цих принципів.

▪️ Оцінюється музичний твір (чи група творів), а не особа кандидата (кандидатки), тому для забезпечення незаанґажованої роботи комітету усі твори розглядаються в анонімізованому вигляді;

▪️ Оцінювання поданих музичних творів ведеться за наступними критеріями:
▫️ відповідність твору дитячій тематиці,
▫️ виховна цінність твору,
▫️ методична цінність твору,
▫️ досконалість художнього рішення,
▫️ відповідність оформлення тексту професійним стандартам.

▪️ Члени комітету оцінюють кожен твір окремо та присуджують йому бали відповідно до кожного з пʼяти зазначених критеріїв;

▪️ Автори, чиї твори отримали максимальний середній бал, в анонімізованому вигляді розглядаються комітетом як претенденти на присудження премії;

▪️ Після цього проводиться голосування комітету за присудження премії кандидату чи кандидатці (або кандидатам), чий або чиї твори набрали найбільшу кількість балів за результатами оцінювання;

▪️ Після завершення голосування і прийняття фінального рішення комітет дізнається про імена кандидаток та кандидатів, а також про субʼєктів висування клопотань.

Члени комітету свідомо і добровільно наклали на себе обмеження, які не заборонені, але й не вимагаються чинним положенням про премію, з метою забезпечення процесу незаанґажованої оцінки саме музичних творів, які висуваються на присудження премії.

Статистика поданих клопотань впродовж останніх років свідчить про зростання поінформованості та інтересу до премії імені В. С. Косенка, а також про значне зростання довіри музичної спільноти до членів комітету, які з 2020 року є відповідальними за присудження премії:
2017 рік — 1 клопотання
2018 рік — 2 клопотання
2019 рік — 2 клопотання
2020 рік — 15 клопотань
2021 рік — 14 клопотань

Дотримуючись викладених вище принципів оцінювання клопотань, у 2021 році члени комітету проаналізували більш ніж 70 музичних творів, які були висунуті, та прийняли рішення не присуджувати премію імені В. С. Косенка. Це було колегіальне рішення, пов’язане з тим, що за результатами голосування жодна з заявок не отримала більш ніж половину голосів членів комітету, як це передбачено положенням про премію.

Комітет не погодився на додаткові компроміси й дотримався всіх процедур та принципу вільного волевиявлення кожного з членів комітету.

Комітет розглядав та оцінював подані твори, а не кандидатури претендентів, а оцінки залежали від їхньої відповідності вимогам саме до творчості для дітей та юнацтва, від якості подання клопотань, а також від плюралізму думок експертів. Сподіваємось, що таке рішення не завадить подальшому ентузіазму претендентів та претенденток, адже є результатом демократичності процедури.

Слід зазначити, що три клопотання комітет не розглядав, оскільки не мав права, адже вони були подані організаціями, які не відповідають вимогам чинного положення (музичними школами). Просимо субʼєктів висування клопотань надалі бути уважнішими та подавати документи відповідно до встановлених норм.

Також, зважаючи на строкатість та різний рівень творів в рамках однієї заявки, ми закликаємо всіх майбутніх претендентів і претенденток та організації, які їх висувають, до більшої відповідальності та серйознішого ставлення до премії, адже музика для дітей потребує кропіткої мистецької, методичної та концепційної роботи.

Комітет вірить у цінність премії ім. В. С. Косенка, яка актуалізує музику для дітей та юнацтва та мотивує композиторів та композиторок (в тому числі тих, чиї твори було висунуто зараз і в минулих роках) до плідної творчої роботи.

Комітет закликає організації, які можуть бути субʼєктами висування клопотань, висувати гідних кандидатів і в наступні роки.

strelka Попередня новина

Імена митців, які у 2022 році отримають грант Президента України

грант митці можливості творчий проект

30.11.2021

prosm

813

Наступна новина strelka

Громадське обговорення двох проектів професійних стандартів

громадське обговорення мистецька освіта професійні стандарти

01.12.2021

prosm

1119