Головна> Всі новини> Щодо процедури перейменування закладу вищої освіти
strelka Всі новини
 

Щодо процедури перейменування закладу вищої освіти

24.06.2022

prosm

1289

заклади культури мистецька освіта прейменування images

24.06.2022

prosm

1289

заклади культури мистецька освіта прейменування images

Поділитися
сторінкою:

Під час відкритої дискусії стосовно питання перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, що відбулась 21 червня 2022 року у ЗВО, з боку адміністрації і представників педагогічного колективу пролунало чимало заяв щодо ризиків перейменування закладу.

Зокрема, щодо складності, тривалості і коштовності процедури та негативних наслідків такого рішення для колективу і студентів через втрату державного фінансування, затримки або відсутності виплат заробітної плати і стипендій. Проте такі заяви не мають під собою правових підстав, а відтак не відповідають дійсності.

По-перше

Згідно чинного законодавства, перейменування закладу вищої освіти здійснюється шляхом внесення змін до його статуту. Процедура передбачає 5 послідовних кроків і займає в цілому не більше місяця, максимум двох.

Крок 1. Вчена рада ЗВО розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

Крок 2. Проводяться збори конференції трудового колективу.

На підставі рішення конференції трудового колективу про затвердження статуту та/або внесення змін до нього, ЗВО подає відповідне клопотання до засновника закладу освіти (у цьому випадку – до МКІП).

Крок 3. Засновник, ухваливши відповідне рішення, затверджує статут в новій редакції.

Крок 4. Керівник ЗВО подає статут на державну реєстрацію відповідно до п.11 ч.1. статті 15 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крок 5. Закладом здійснюється переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію, внутрішніх документів та інших документів, виготовлення печатки тощо. Витрати на оплату адміністративного збору, виготовлення печатки, отримання нових електронних цифрових підписів, зміну вивісок та внутрішніх документів не є значними та можуть здійснюватися за рахунок актуального бюджетного фінансування закладу освіти або за рахунок власних надходжень.

Важливо, що перейменування ЗВО шляхом внесення змін до його статуту не є реорганізацією чи ліквідацією закладу, тому не потребує погодження Кабінетом Міністрів України чи Верховною Радою України. У випадку Національної музичної академії не передбачено ані погодження її статуту Міністерством освіти і науки України, ані видання Указів Президента щодо зміни назви закладу.

По-друге

Внесення змін у статут жодним чином не пов’язано з виплатою заробітної плати та стипендії. Ці процеси регулюються відповідними нормативно-правовими актами вищого порядку та здійснюються в межах бюджетних асигнувань передбачених закладу освіти щороку на відповідний рік.

Так, статтею 71 Закону України Про вищу освіту визначено, що встановлені у Державному бюджеті кошти на відповідний рік на підготовку фахівців спрямовуються на провадження статутної діяльності ЗВО в порядку і на умовах, визначених законодавством та статутом закладу. Постановою КМУ від 12 липня 2004 р. № 882 (зі змінами), визначено, що заклади вищої освіти у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності відповідно до правил, затверджених Вченою радою ЗВО за погодженням зі студентським самоврядуванням.

Тобто ані розмір, ані процедура виплат стипендій та заробітної плати не залежить від зміни назви закладу освіти.  

 

photo

strelka Попередня новина

Відбувся випускний спектакль студентів університету ім. І.К. Карпенка-Карого

візит Держмистецтв МКІП постановка театр

23.06.2022

prosm

358

Наступна новина strelka

Маніфест «Культурна консолідація задля перемоги»

війна культура маніфест мистецтво перемога

27.06.2022

prosm

559