Головна> Всі новини> Держмистецтв оголошує конкурс на здобуття премії імені Леся Курбаса у 2023 році
strelka Всі новини
 

Держмистецтв оголошує конкурс на здобуття премії імені Леся Курбаса у 2023 році

28.11.2022

prosm

1543

Лесь Курбас мистецька премія театр

28.11.2022

prosm

1543

Лесь Курбас мистецька премія театр

Поділитися
сторінкою:

Премія імені Леся Курбаса  присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України і вручається у лютому до дня народження видатного українського режисера.

Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.
Щороку присуджується лише одна премія у розмірі двадцять тисяч гривень.
На здобуття премії висувається театральна постановка, прем’єра якої відбулася у 2022 році.
Премія присуджується режисерам (далі – претенденти) за театральну постановку за такими критеріями:

 • художній пошук;
 • новаторський характер;
 • європейський контекст;
 • сценічний експеримент.

На здобуття премії не висуваються театральні постановки, які вже були відзначені премією.
Премія не присуджується повторно. Премія не присуджується посмертно.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносяться театрами усіх форм власності, Національною спілкою театральних діячів України, іншими творчими спілками, а також громадськими об’єднаннями, які діють у галузі театрального мистецтва, Національною академією мистецтв України, закладами вищої освіти мистецького спрямування (далі – суб’єкти подання).

Достовірність наданої інформації забезпечують керівники суб’єктів подання, що подали пропозиції щодо претендента (претендентів) на здобуття премії, а також самі претенденти.

На здобуття премії до 30 грудня 2022 року до Держмистецтв подаються такі документи:

 • клопотання про присудження Премії за підписом керівника установи, підприємства, закладу, творчої спілки, громадського об’єднання, що рекомендує претендента;
 • письмова згода претендента на висування його театральної постановки на здобуття Премії та на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку);
 • творча характеристика претендента за підписом керівника установи, підприємства, закладу, творчої спілки, громадського об’єднання, що рекомендує претендента;
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • копії документів про освіту;
 • цифрові відеозаписи творів (файли у форматі .MOV, .MPEG, .MP4, .AVI, .WMV), що висуваються на здобуття Премії, супутні фотографії (файли у форматі .jpg, .jpeg .tif, .tiff, .png), друкована продукція;
 • копії (фотокопії) публікацій, відгуків у засобах масової інформації на представлену театральну постановку (за наявності).

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3 розділу ІІІ Положення про премію імені Леся Курбаса, а також поданих після закінчення строку, встановленого для їх подання, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини їх повернення.
У разі усунення недоліків документи можуть бути подані до Держмистецтв повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.

Контактна особа: Логінова Вікторія Михайлівна, тел. +38 (044) 202-13-90
електронна адреса: [email protected]

strelka Попередня новина

Премія імені Катерини Білокур у 2022 році присуджується…

лауреат премії мистецька премія премія Білокур

24.11.2022

prosm

1232

Наступна новина strelka

Держмистецтв розпочинає конкурс на здобуття премії імені М. В. Лисенка у 2023 році

Микола Лисенко музика музична премія премія

01.12.2022

prosm

1665