Головна> Мистецька освіта> Початкова мистецька освіта
strelka Мистецька освіта

Початкова та профільна мистецька освіта

Початкова мистецька освіта здобувається одночасно з початковою та/або базовою середньою освітою і полягає в набутті здобувачем компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва.

Початкову мистецьку освіту надають заклади спеціалізованої мистецької освіти (мистецькі школи).

Мистецькі школи (музичні, художні, хореографічні, хорові, школи мистецтв тощо) можуть здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян, незалежно від віку, відповідно до їхніх потреб і запитів. Залежно від засновника, такий заклад може діяти як державний, комунальний чи приватний заклад початкової мистецької освіти.

Станом на 1 вересня 2021 року кількість мистецьких шкіл в Україні становить – 1327 закладів.

Нормативно-правові акти