Головна> Всі новини> Конкурс на здобуття літературної премії імені М.В. Гоголя у 2023 році
strelka Всі новини
 

Конкурс на здобуття літературної премії імені М.В. Гоголя у 2023 році

20.10.2022

prosm

3157

літературна премія Микола Гоголь премія

20.10.2022

prosm

3157

літературна премія Микола Гоголь премія

Поділитися
сторінкою:

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуття премії імені М.В. Гоголя у 2023 році

Премія імені М.В. Гоголя присуджується щорічно до дня народження письменника — 01 квітня громадянам України на конкурсних засадах за найкращі літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.

Грошова винагорода до премії виплачується у розмірі 20 тисяч гривень.

На здобуття премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття премії.

На здобуття премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії подаються до Держмистецтв творчими спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами, громадськими організаціями у сфері літератури, а також окремими авторами (далі – суб’єктами подання).

На здобуття премії з 01 листопада 2022 року до 01 лютого 2023 року до Держмистецтв подаються наступні документи в паперовому та електронному вигляді:

  • клопотання щодо присудження премії у довільній формі;
  • стисла характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);
  • творча характеристика претендента, що надається суб’єктом подання на здобуття премії;
  • письмова згода претендента (претендентів) на висування його (їх) твору на здобуття премії;
  • копії документа, що посвідчує особу претендента, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;
  • ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературно-мистецький твір та рецензії (за наявності).

У випадку, коли претендентом є колектив авторів, то до вказаного переліку також подаються:

  • копії документів, що посвідчують особи претендентів, та реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

До клопотання можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.
У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним вище, клопотання не розглядається.

Інформацію щодо кандидатів необхідно подавати за адресою: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Телефон для довідок: 044-202-13-90, відповідальні особи – начальник відділу Копиця Олена Миколаївна, головний спеціаліст Комендант Альона Анатоліївна.
Адреса електронної пошти: [email protected]

Положення про премію імені М.В. Гоголя

strelka Попередня новина

Проект “Авангардна історія України” мандрує Європою

авангард авангардна україна мистецтво проект images

18.10.2022

prosm

518

Наступна новина strelka

Конкурс на здобуття премії імені Олеся Гончара у 2023 році

літературна премія Олесь Гончар премія

20.10.2022

prosm

3011