Головна> Всі новини> Оголошуємо конкурс на здобуття премії імені В. С. Косенка в 2023 році
strelka Всі новини
 

Оголошуємо конкурс на здобуття премії імені В. С. Косенка в 2023 році

01.08.2023

prosm

2284

косенко мистецька премія музична премія

01.08.2023

prosm

2284

косенко мистецька премія музична премія

Поділитися
сторінкою:

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуття премії імені В. С. Косенка 2023 року.

Премія імені В. С. Косенка присуджується за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва.

Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.
Щороку присуджується лише одна премія у розмірі двадцять тисяч гривень.

На здобуття премії висуваються завершені музичні твори/музичний твір (далі – твір), які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до їх висунення на здобуття премії.

На здобуття премії не висуваються твори, які вже були відзначені цією премією або іншими преміями, державними нагородами.

Повторно премія може присуджуватися за наявності нових визначних досягнень у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження премії.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, театрально-видовищними закладами, мистецькими колективами.

За достовірність поданої інформації відповідальними є керівники творчих спілок, вищих навчальних закладів культури і мистецтва, театрально-видовищних закладів, мистецьких колективів, які подали клопотання щодо претендента на здобуття премії, та претенденти.

На здобуття премії до 02 жовтня 2023 року (включно) до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001) подаються:

  • клопотання про присудження премії за зразком;
  • письмова згода претендента на висунення його твору на здобуття премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника творчої спілки, вищого навчального закладу культури і мистецтва, театрально-видовищного закладу, мистецького колективу, що висуває претендента;
  • творча характеристика претендента за підписом керівника творчої спілки, вищого навчального закладу культури і мистецтва, театрально-видовищного закладу, мистецького колективу, що рекомендує претендента;
  • копія документа, що посвідчує особу претендента;
  • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • копії документів про освіту;
  • партитура твору (творів);
  • аудіо-/відеозаписи твору (творів), поданого на здобуття премії;
  • ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір (твори) та рецензії (за наявності).

У разі невідповідності поданих документів вищезазначеним вимогам, а також якщо їх подано після 02 жовтня 2023 року, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення недоліків документи може бути подано до Держмистецтв повторно до 02 жовтня 2023 року.

Контактні дані: (044) 202-13-90;
Гліб Генсіцький: [email protected].

Положення про премію імені В. С. Косенка

strelka Попередня новина

На портал «Поезія Вільних» можна подати віршовані твори про війну в Україні

поезія поезія вільних умови

26.07.2023

prosm

1552

Наступна новина strelka

Щодо стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2023 рік

молоді майстри народне мистецтво стипендії

01.08.2023

prosm

2197