Головна> Мистецька освіта> Фахова передвища мистецька освіта
strelka Мистецька освіта

Вища та фахова передвища мистецька освіта

Фахова передвища мистецька освіта передбачає набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості, отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва, включаючи підготовку педагогічних кадрів для закладів початкової мистецької освіти.

Цей рівень мистецької освіти здобувається на основі:

  • початкової мистецької середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти;
  • базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти;
  • повної загальної середньої освіти, та полягає в набутті здобувачем освіти професійних компетентностей за певною мистецькою спеціальністю.

Особи, які здобувають фахову передвищу мистецьку освіту в закладах спеціалізованої мистецької освіти державної форми власності одночасно з повною загальною середньою освітою, згідно із законодавством безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями.

Нормативно-правові акти

Стандарти фахової передвищої мистецької освіти

Вступна кампанія