Головна> Мистецька освіта> Атестація
strelka Мистецька освіта

Професійний розвиток педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників закладів освіти сфери культури – система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності.

Атестація є складовою забезпечення якості культурно-мистецької освіти та її методичного забезпечення.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти сфери культури поширюється на викладачів, концертмейстерів, майстрів виробничого навчання мистецьких шкіл, студій з підготовки акторських кадрів при національних творчих колективах, спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України, культурно-мистецьких коледжів та прирівняних до них закладів освіти сфери культури, а також на керівників та заступників керівників таких закладів (установ) у частині виконання ними педагогічної, викладацької та/або концертмейстерської роботи у передбаченому законодавством обсязі, методистів закладів, методичних, навчально-методичних та науково-методичних підрозділів, установ, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

Починаючи з 2021 року Держмистецтв здійснює повноваження щодо проведення атестації педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти державної форми власності (мистецьких ліцеїв та фахових мистецьких коледжів), що перебувають у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України та розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій нижчого рівня.